Przewóz osób lub rzeczy

Przewóz osób lub rzeczy to szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy. Kierowca, który nie ukończy szkolenia okresowego w odpowiednim czasie i nie uzyska wpisu do prawo jazdy, nie będzie mógł wykonywać zawodu kierowcy do momentu uzyskania takiego wpisu.

W myśl ustawy o transporcie drogowym z dnia 1 kwietnia 2010 roku kierowcy winni uczestniczyć w szkoleniu okresowym w odstępach co 5 lat. Istnieje możliwość formy nauki e-learningu.