Aktualności

Kurs pedagogiczny dla instruktorów

|
isntruktor

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w miesiącu sierpniu.

 

W  dniu 10 sierpnia rozpoczynamy kurs dla wszystkich tych , którzy chcieliby zatrudnić a firmie praktykantów i nauczać zawodu. Zapraszamy przede wszystkim właścicieli salonów fryzjerskich , sklepów, warsztatów samochodowych , cukierni, lokali gastronomicznych itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu jest pozaszkolną formą kształcenia, która ma umożliwić osobom dorosłym posiadającym określone przygotowanie zawodowe uzupełnienie kwalifikacji o wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki niezbędna do wykonywania funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu. Jest to więc wiedza, którą można zdobyć w ramach szeroko rozumianego kształcenia ustawicznego.

W programie zajęcia z m.in. psychologii, pedagogiki, metodyki oraz praktyki metodycznej.

Kurs organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmuje łącznie 80 godzin, w tym 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym  przed komisją powołaną przez organizatora kursu.

Więcej informacji można uzyskać zapoznając się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186 ze zm.). Wymogi dla uczestników kursu zostały określone w § 10 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Można również uzyskać informacje telefonicznie pod nr  tel. 14 621 00 40 lub osobiście                           w naszym biurze. Zapraszamy.                                      

Kategoria: