Kurs obsługi podestów ruchomych, zwyżek, wózków nożycowych

Kurs obsługi podestów ruchomych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy egzaminem przed komisją kwalifikacyjną UDT. Po ukończonym kursie wydawane są uprawnienia na podesty ruchome- zwyżki danego typu w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego ważnego bezterminowo. Uprawnienia te mogą być wydane w dwóch następujących kategoriach:

  • IP- podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne, przewoźne oraz samojezdne,
  • II P- podestów ruchomych: wiszące masztowe i stacjonarne.

Podczas zajęć na kursie obsługi podestów ruchomych omawiane są następujące zagadnienia:

  • typy podestów ruchomych: nożycowe, przewoźne, przejezdne wolnobieżne itp.
  • budowa podestów ruchomych,
  • czynności operatora przed, w trakcie i po pracy,
  • BHP podczas obsługi platform roboczych,
  • zajęcia praktyczne,
  • wiadomości o UDT.

Czas trwania szkolenia to 35 h.