Szkolenia

Obsługa firm z zakresu bhp

Obsługa firm z zakresu BHP

    • Obsługa firm w zakresie BHP (nadzór i obsługa)
    • Ocena ryzyka zawodowego
    • Sporządzanie protokołu powypadkowego
    • Przygotowanie dokumentacji BHP w zakładzie pracy
    • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w zakładach pracy

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

    • BHP dla służb BHP i osób wykonującej zadania tej służby
    • BHP dla kadry kierowniczej, pracodawców
    • BHP na st. administracyjno-biurowym
    • BHP na st. inżynieryjo- technicznym
    • BHP na st. robotnicznym

Szkolenia zawodowe

Szkolenia Zawodowe

    • Kierowca wózka jezdniowego
    • Urządzenia transportu bliskiego:
    • (suwnice, żurawie, podesty ruchome, cięgniki)
    • Sprzęt budowlany:
    • (operator koparko- ładowarki, koparki, ładowarki, spycharki, zagęszczarki
    • i ubijarki wibracyjnej, przecinarki do nawierzchni dróg, piły mechanicznej
    • do ścinki drzew wszystkich klas, operator narzędzi udarowych
    • ręcznych, montażysta rusztowań,)
    • Napełnianie zbiorników samochodowych gazem LP
    • Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych w ruchu drogowym
    • i kolejowym
    • Przewóz materiałow niebezpiecznych
    • Spawanie (gazowe, MAG, MIG, TIG)
    • Szkolenie energetyczne i elektryczne SEP
    • Kucharz małej gastronomii
    • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
    • Cetryfikat w transporcie drogowym
    • Instruktor nauki jazdy
    • Szkolenie okresowe kierowców zawodowych

Obsługa klienta i sprzedaż

Obsługa klienta i sprzedaż

    • Psychologia sprzedaży
    • Negocjacje handlowe
    • Telemarketing

Inne szkolenia

Inne szkolenia

    • Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja
    • Pierwsza pomoc

Seminarium

Seminarium

    • Prawo pracy
    • Podatek VAT
    • ZUS
    • Ochrona środowiska
    • Prawo pracy
    • Prawo budowlane

Szkolenia
Kursy
i Seminaria

Które przeprowadzamy w naszym ośrodku w Tarnowie, Mielcu i Starachowicach

Karta zgłoszenia DOC Karta zgłoszenia PDF

Pobierz kartę zgłoszenia dla słuchacza szkolenia:

Oświadczenie uczestnika szkolenia

Pobierz oświadczenie uczestnika szkolenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu:

Regulamin szkoleń

Pobierz regulamin szkoleń:

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie

Pobierz formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie przeznaczonym dla firm i instytucji: