Inne szkolenia

Kurs komputerowy ECDL

Kurs komputerowy ECDL jest zakończony egzaminem przed komisją Polskiego Towarzystwa Informatycznego z Warszawy.
Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. sprzęt komputerowy, licencje oprogramowania technologia ICT, zarządzanie systemami operacyjnymi i plikami użytkownika, archiwizacja kompresja plików, zarządzanie folderami i plikami, przeglądanie Internetu, wyszukiwanie informacji, komunikacja w Internecie- komunikatory, poczta elektroniczna, fora dyskusyjne, znaczniki RRS, praca z pakietem MS OFFICE WORD, tworzenie i edytowanie nowych dokumentów, ustawienia strony i formatowania oraz obiekty w dokumencie, korespondencja seryjna i wydruki, praca z arkuszami kalkulacyjnymi, wprowadzenie, zaznaczenie i edycja danych, zarządzanie arkuszami: reguły, funkcje, formatowanie, formuły, wykresy.

 

Kurs pedagogiczny dla Instrutorów Praktycznej Nauki Zawodu

Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu jest pozaszkolną formą kształcenia, która ma umożliwić osobom dorosłym posiadającym określone przygotowanie zawodowe uzupełnienie kwalifikacji o wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki niezbędna do wykonywania funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu. Jest to więc wiedza, którą można zdobyć w ramach szeroko rozumianego kształcenia ustawicznego.
W programie zajęcia z m.in. psych logi, pedagogiki, metodyki oraz praktyki metodycznej.

Kurs organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmuje łącznie 80 godzin, w tym 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.