O nas

Centrum Usług Szkoleniowych istnieje na polskim rynku od 2006 roku, jest niepubliczną placówką szkoleniową. Założyciel i właściciel firmy podsiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i przeprowadzaniu szkoleń zawodowych.

Specjalizujmy się w szkoleniach tj. BHP, Pierwszej pomocy przedmedycznej, kierowcy wózka jezdniowego, operator maszyn budowlanych, ADR(przewóz materiałów niebezpiecznych),spawaniu itp. Ośrodek szkoleniowy zapewnia doskonałą, doświadczoną i posiadającą niezbędne uprawnienia kadrę wykładowców prowadzących szkolenia. Ponadto Centrum Usług Szkoleniowych na prośbę zleceniodawcy organizuje szkolenia wyjazdowo- integracyjne.

Organizujemy kursy dla:

 • pracowników firm,
 • osób skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy,
 • klientów indywidualnych.

Ośrodek szkoleniowy wciąż rozszerza swoją ofertę. W 2007 roku nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Ośrodkiem Szkoleniowym "LIWTIŃSKI" z Tęgoborzy w organizacji szkoleń operatorów maszyn budowlanych i drogowych oraz rusztowań.

Centrum Usług Szkoleniowych współdziała z International Police Defensive Tactics Association (www.ipdta.com.pl) współorganizuje szkolenia z zakresu samoobrony realnej w oparciu o system ESDS (Explosive Self Defence System) - walka bez broni, przetrwanie konfrontacji ulicznej, przeżycie ataku ostrym narzędziem, taktyka zatrzymywania osób, technika i taktyka interwencyjna, użycie pałki prostej, użycie pałki teleskopowej, instynktowne strzelanie PS (Point Shooting) oraz sytuacyjne (ulica, park, restauracja) itp.

W ramach struktury wewnętrznej Centrum Usług Szkoleniowych działa "Akademia Bezpieczeństwa".

Obejmuje ona takie szkolenia jak:

 • szkolenie alpinizmu przemysłowego,
 • szkolenie dostępu budowlanego,
 • szkolenie dla wydziałów zarządu kryzysowego,
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • bezpieczeństwo jazdy samochodem,
 • bezpieczeństwo w pociągu,
 • samoobrona realna. 

 

Misja:

Nadrzędnym celem działalności firmy jest wychodzenie naprzeciw i zaspokajanie potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych klientów. Najważniejszą zasadą Firmy jest to, aby szkolenia zostały przeprowadzone przez specjalistów w swoich dziedzinach. Część oferowanych szkoleń jest realizowana w sposób warsztatowy. Dajemy możliwość przećwiczenia, wypróbowania metod w praktyce już na szkoleniu. Uczestnicy poznają metody pracy, które mogą zastosować w pracy zawodowej. Dzięki temu szkolenia dają także możliwość nawiązania relacji, interakcji między uczestnikami, wymiany doświadczeń, są bardziej atrakcyjne.. Cel ten osiągany jest poprzez stworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej, zapewnienie niezbędnych zasobów oraz pełną realizację zasad Normy Międzynarodowej PN-EN ISO 9001.

Nasz zespół tworzą doświadczeni pracownicy szkoleniowi. Wieloletnia praktyka zawodowa sprawia, że jesteśmy postrzegani jako kompetentny partner biznesowy.

Inspirujemy do rozwoju i wytyczamy drogę do spełnienia aktualnych wymogów co sprawia, że podnosimy konkurencyjność i efektywność naszych klientów na rynku. Podstawą wszystkich naszych działań jest profesjonalne badanie potrzeb przedsiębiorstwa oraz nacisk na praktyczną przydatność naszych rozwiązań. Dzięki temu nasze usługi odbierane są jako użyteczne i cenne źródło wiedzy.

Powyższą misję pragniemy wypełniać poprzez osiąganie założonych celów

Zaspokajanie wymagań i oczekiwań odbiorców usług szkoleniowych
w sposób kompetentny, sprawny, zgodny z obowiązującymi wymogami prawnymi
oraz stałe podnoszenie poziomu realizacji usługi

Powyższy cel osiągniemy poprzez:

 1. Wprowadzenie, utrzymanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
 2. Przestrzeganie ustalonych procedur i instrukcji przez wszystkich pracowników.
 3. Zatrudnianie kadry posiadającej niezbędną wiedzę teoretyczną, specjalistyczne kwalifikacje i wysokie umiejętności praktyczne, stale podnoszone i doskonalone.
 4. Podnoszenie jakości usług szkoleniowych i bezpośredniej obsługi uczestnika szkoleń oraz kursów.
 5. Rozszerzenie działu oferowanych szkoleń.
 6. Otwarcie nowych oddziałów Firmy Centrum Usług Szkoleniowych Krzysztof Rzeszutek

Mierzalne cele operacyjne są ustalane rokrocznie podczas przeglądu zarządzania systemem wg PN-EN ISO 9001 dokonywanego przez Właściciela

Zadowolenie klientów z naszych usług jest dla nas najlepszą rekomendacją warunkującą rozwój Firmy oraz satysfakcję jego pracowników.

Deklaruję pełne osobiste zaangażowanie oraz zapewnienie niezbędnych zasobów dla realizacji powyższych celów, a także podejmowanie wszelkich starań mających na celu doskonalenie i dostosowanie działalności firmy i wdrożonego Systemu Jakości.

Krzysztof Rzeszutek

Właściciel