Wartość projektu

Wartość projektu:

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi: 412.905,75 zł

i obejmuje:

1) dofinansowanie w kwocie: 350.601,75 zł z następujących źródeł:

  1. a) ze środków europejskich w kwocie: 347.996,96 zł co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowalnych Projektu,
  2. b) ze środków dotacji celowej w kwocie: 2.604,79 zł ,

2) wkład własny w kwocie: 62.304,00 zł, z następujących źródeł:

  1. a) ze środków prywatnych w kwocie: 62.304,00 zł

logotypy ue

Projekt pod nazwą "Droga do aktywności" dofinansowany ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.