Kurs obsługi podestów ruchomych, zwyżek, wózków nożycowych

Kurs obsługi podestów ruchomych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy egzaminem przed komisją kwalifikacyjną UDT. Po ukończonym kursie wydawane są uprawnienia na podesty ruchome- zwyżki danego typu w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego ważnego terminowo  na terenie całej Polski zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Podczas zajęć na kursie obsługi podestów ruchomych omawiane są następujące zagadnienia:

  • typy podestów ruchomych: nożycowe, przewoźne, przejezdne wolnobieżne itp.
  • budowa podestów ruchomych,
  • czynności operatora przed, w trakcie i po pracy,
  • BHP podczas obsługi platform roboczych,
  • zajęcia praktyczne,
  • wiadomości o UDT.

Czas trwania szkolenia to 35 h.