Szkolenia

Obsługa firm z zakresu bhp

Obsługa firm z zakresu BHP

  • Obsługa firm w zakresie BHP (nadzór i obsługa)
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Sporządzanie protokołu powypadkowego
  • Przygotowanie dokumentacji BHP w zakładzie pracy
  • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w zakładach pracy

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

  • BHP dla służb BHP i osób wykonującej zadania tej służby
  • BHP dla kadry kierowniczej, pracodawców
  • BHP na st. administracyjno-biurowym
  • BHP na st. inżynieryjo- technicznym
  • BHP na st. robotnicznym

Szkolenia zawodowe

Szkolenia Zawodowe

  • Kierowca wózka jezdniowego
  • Urządzenia transportu bliskiego:
  • (suwnice, żurawie, podesty ruchome, cięgniki)
  • Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych w ruchu drogowym
  • i kolejowym
  • Przewóz towarów niebezpiecznych
  • Spawanie (gazowe, MAG, MIG, TIG)
  • Szkolenie energetyczne i elektryczne SEP
  • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
  • Kwalifikowany Pracownik Ochrony
  • Operator obrabiarek numerycznych CNC
  • Kurs komputerowy ECDL

Obsługa klienta i sprzedaż

Obsługa klienta i sprzedaż

  • Psychologia sprzedaży
  • Negocjacje handlowe
  • Telemarketing

Inne szkolenia

Inne szkolenia

  • Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja
  • Pierwsza pomoc

Seminarium

Seminarium

  • Prawo pracy
  • Podatek VAT
  • ZUS
  • Ochrona środowiska
  • Prawo pracy
  • Prawo budowlane

Szkolenia
Kursy
i Seminaria

Które przeprowadzamy w naszym ośrodku w Tarnowie, Mielcu

Karta zgłoszenia DOC Karta zgłoszenia PDF

Pobierz kartę zgłoszenia dla słuchacza szkolenia:

Oświadczenie uczestnika szkolenia

Pobierz oświadczenie uczestnika szkolenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu:

Regulamin szkoleń

Pobierz regulamin szkoleń:

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie

Pobierz formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie przeznaczonym dla firm i instytucji: