Linki

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych - strona polecana przez CUS - Centrum Usług Szkoleniowych w Tarnowie  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zawiera aktualności, formularze, informacje o przetargach i oferty pracy w ZUS, zasięg terytorialny, adresy, telefony i godziny pracy placówek.

     
PIP - Państwowa Inspekcja Pracy - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - strona polecana przez CUS - Centrum Usług Szkoleniowych w Tarnowie  

Państwowa Inspekcja Pracy - Biuletyn Informacji Publicznej

Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi RP organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

     
PIP - Państwowa Inspekcja Pracy - strona polecana przez CUS - Centrum Usług Szkoleniowych w Tarnowie  

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi RP organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

     
GUS - Główny Urząd Statystyczny - strona polecana przez CUS - Centrum Usług Szkoleniowych w Tarnowie  

Główny urząd statystyczny

Główny Urząd Statystyczny jest urzędem administracji rządowej. Służby statystyki publicznej stanowią: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, podlegli mu dyrektorzy szesnastu urzędów statystycznych oraz jednostki obsługi statystyki publicznej.

     
     
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - strona polecana przez CUS - Centrum Usług Szkoleniowych w Tarnowie  

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i należy do publicznych służb zatrudnienia, w ramach instytucji rynku pracy.

     
UDT - Urząd Dozoru Technicznego - strona polecana przez CUS - Centrum Usług Szkoleniowych w Tarnowie  

Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną realizującą zadania związane z wykonywaniem dozoru technicznego w zakresie ustalonym w ustawie o dozorze technicznym i aktach wykonawczych do tej ustawy.

     
GEOLAND - strona polecana przez CUS - Centrum Usług Szkoleniowych w Tarnowie  

Witryna GEOLAND Consulting International Sp. z o.o.

     
ESDS - strona polecana przez CUS - Centrum Usług Szkoleniowych w Tarnowie  

Samoobrona realna w systemie ESDS

     
IPDTA Polska - strona polecana przez CUS - Centrum Usług Szkoleniowych w Tarnowie  

Stowarzyszenie IPDTA Polska

System ESDS, szkolenia, point shooting, sztuki walki dla ochrony, sztuka posługiwania się bronią