Szkolenia BHP

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( BHP) są ustawowym wymogiem nakładanym na pracodawcę którego skrupulatne przestrzeganie nie tylko minimalizuje ryzyko wypadków przy pracy, ale zabezpiecza obie strony: pracownika i pracodawcę.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
 • organizacji w zakładzie pracy nadzoru i kontroli warunków pracy.

W naszej ofercie szkolenia:

 • wstępne :
  • ogólne -3h
  • stanowiskowe – 8h
 • okresowe – 8 h
 • na stanowiskach robotniczych – 8 h
 • na stanowiskach administracyjno- biurowych – 8 h
 • pracodawcy i kadra kierownicza- 16 h
 • służb BHP – 32 h
 • pracodawców wykonujących zadania dla służby BHP- 64 h