Przewóz Towarów Niebezpiecznych (ADR)

Przewóz Towarów Niebezpiecznych (ADR) jest to szkolenie skierowane do pracowników firm oraz osób prywatnych, uczestniczących w procesie przewozu towarów niebezpiecznych jako nadawcy, przewoźnicy czy odbiorcy. Na zakończenie szkolenia uczestnicy wypełniają test kontrolny obejmujący zagadnienia omówione w trakcie zajęć. Pozytywne zaliczenie testu oznacza uzyskanie zaświadczenia, które jest potwierdzeniem odbycia szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o przeszkoleniu ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Zaświadczenie ważne jest 5 lat.

Egzamin odbywa się przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego.

 


Warunki przyjęcia na kurs:
• ukończone 21 lat

Kursy ADR są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 roku w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w zakresie:

 1. w ramach kursu ADR początkowego i udoskonalającego:
  1. szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
  2. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
  3. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 lub
  4. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7,
 2. w ramach kursu doradcy:
  1. szkolenie w zakresie części ogólnej,
  2. szkolenie w zakresie części specjalistycznej- przewóz drogowy.