Nabór ciągły na kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)

|
BHP

W każdym miesiącu Centrum Usług Szkoleniowych stara się zorganizować kurs dający kwalifikacje do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) jest to szkolenie skierowane do pracowników firm oraz osób prywatnych, uczestniczących w procesie przewozu towarów niebezpiecznych jako nadawcy, przewoźnicy czy odbiorcy.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy wypełniają test kontrolny obejmujący zagadnienia omówione w trakcie zajęć. Pozytywne zaliczenie testu oznacza uzyskanie zaświadczenia, które jest potwierdzeniem odbycia szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o przeszkoleniu ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Zaświadczenie ważne jest 5 lat.

Egzamin odbywa się przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego.

 

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 21 lat

 

Kursy ADR są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 roku w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w zakresie:

1) w ramach kursu ADR początkowego i udoskonalającego:

-szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,

-szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,

-szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 lub

-szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7,

2) w ramach kursu doradcy:

- szkolenie w zakresie części ogólnej,

-szkolenie w zakresie części specjalistycznej- przewóz drogowy.

Kategoria: