Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu!

|
isntruktor

!! 5 sierpnia 2020 !! Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zadzwoń i dowiedz się więcej!

 

Organizujemy kurs dla wszystkich tych , którzy chcieliby zatrudniać w firmie praktykantów i nauczać zawodu. Zapraszamy przede wszystkim właścicieli salonów fryzjerskich , sklepów, warsztatów samochodowych , cukierni, lokali gastronomicznych itp.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu jest pozaszkolną formą kształcenia, która ma umożliwić osobom dorosłym posiadającym określone przygotowanie zawodowe uzupełnienie kwalifikacji o wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki niezbędna do wykonywania funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu. Jest to więc wiedza, którą można zdobyć w ramach szeroko rozumianego kształcenia ustawicznego.

W programie zajęcia z m.in. psychologii, pedagogiki, metodyki oraz praktyki metodycznej.

Kurs organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmuje łącznie 48 godzin. 

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym  przed komisją powołaną przez organizatora kursu.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr  tel. 14 621 00 40 lub osobiście  w naszym biurze. Zapraszamy.                                      

Kategoria: