KURS KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY

|

Chcesz podjąć pracę jako ochroniarz a brakuje Ci kwalifikacji?

Z nami to nie problem! Obecnie zbieramy grupę na kurs!

Zajęcia we wtorki, środy, soboty, niedziele w godzinach porannych

Wymagania:
- Ukończone 21 lat
- Obywatel Polski, państw członkowskich UE bądź członkowskiego EFTA,
- Pełną zdolność do czynności prawnych
- Nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne
- Zaświadczenie lekarskie o zdolności fizycznej i psychicznej

ZACHĘCAMY DO ZAPISÓW!

SZKOLIMY ZAWODOWO!