Strony

RODO

Obowiązek informacyjny (RODO)

Centrum Usług Szkoleniowych dokłada wszelkich starań, aby Pani/Pana dane
przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie
z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: RODO).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
w szczególności z RODO, Centrum Usług Szkoleniowych przetwarza informacje ze źródeł
publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu) lub innych źródeł, tworząc bazę
danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie RODO mają
charakter danych osobowych. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 i 14 RODO
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Szkoleniowych
Krzysztof Rzeszutek z siedzibą w Tarnowie, ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów,
NIP: 8711129293,
2. Celem, dla których Centrum Usług Szkoleniowych przetwarza dane osobowe jest:
 obsługa składanych zapytań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby,
której dane dotyczą;
 realizacja umowy usługi szkoleniowej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 marketing usług administratora danych osobowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a
RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
 zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO;
 dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Centrum Usług
Szkoleniowych szkodą wyrządzoną przez Klienta – na podstawie Art.6 ust. 1 lit. f
RODO.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu odwołania zgody.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: zewnętrzne biuro rachunkowe; dostawca
platformy szkoleniowej; firmy świadczące usługi marketingowe; dostawca poczty
internetowej; firmy świadczące usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowania
informatycznego; kancelarie prawne; podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa;
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy
usługi szkoleniowej, a w zakresie na który została wyrażona zgoda - posiada również
Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować: odmową realizacji usługi szkoleniowej – w przypadku danych przetwarzanych w
celu zawarcia umowy usługo szkoleniowej; Centrum Usług Szkoleniowych nie zamierza
przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
Kontakt z Administratorem Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Usług Szkoleniowych

Wartość projektu

Wartość projektu:

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi: 412.905,75 zł

i obejmuje:

1) dofinansowanie w kwocie: 350.601,75 zł z następujących źródeł:

  1. a) ze środków europejskich w kwocie: 347.996,96 zł co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowalnych Projektu,
  2. b) ze środków dotacji celowej w kwocie: 2.604,79 zł ,

2) wkład własny w kwocie: 62.304,00 zł, z następujących źródeł:

  1. a) ze środków prywatnych w kwocie: 62.304,00 zł

logotypy ue

Projekt pod nazwą "Droga do aktywności" dofinansowany ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU "Droga do aktywności".

 

logotypy ueProjekt pod nazwą "Droga do aktywności" dofinansowany ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt

Kontakt:

Kierownik projektu
Łukasz Gądek
Telefon: 733 600 625

Specjalista ds. programów
Małgorzata Wardzała
Telefon: 733 600 625

Email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres biura projektu:
Żeromskiego 19 pok. 409
39-300 Mielec

logotypy ue

Projekt pod nazwą "Droga do aktywności" dofinansowany ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.